Novi standardi


Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – november 2020.

Posebne zahteve, kot so določene v tem delu HD 60364, so uporabne za izmenične in enosmerne inštalacije premičnih ali prenosnih enot. ...

Ta standard določa minimalne zahteve za povezave in komunikacije v socialnem alarmnem sistemu.

Ta standard določa minimalne zahteve za socialni alarmni sistem. ...

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v novembru 2020 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Dokument določa računske modele, oblikovane za ocenjevanje izolirnosti pred udarnim zvokom med prostori v stavbah, pri katerih se uporabljajo predvsem izmerjene vrednosti, značilne za direktni in indirektni stranski prenos zvoka preko gradbenih elementov, ki so vključeni pri prenosu zvoka, ter teoretično izpeljane metode širjenja zvoka po gradbenih elementih. ...