Novi standardi


Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v aprilu 2021 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Živila lahko kupujemo po vsem svetu, vendar – ali so vsa živila varna? Za zagotavljanje kakovostne in varne prehrane potrebujemo zanesljiva orodja in metode za oceno živil, ki jih užijemo – temu so namenjeni standardi. . ...

Ta del IEC 61000 obravnava prevajane motnje v frekvenčnem območju od 0 kHz do 9 kHz. Podaja numerične ravni združljivosti za industrijske in nejavne elektroenergetske razdelilne sisteme z nazivnimi napetostmi do 35 kV in nazivno frekvenco 50 Hz ali 60 Hz. ...

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – marec 2021.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v marcu 2021 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – februar 2021.