Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Novi standardi


Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – julij-avgust 2021.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v juliju 2021 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Ta evropski standard določa pogoje pri meritvah in postopke za merjenje fotometričnih parametrov kakovosti inštalacij cestne razsvetljave, to je veličin, ki kvantificirajo svoje lastnosti v skladu s svetlobnotehničnimi razredi iz EN 13201-2.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v juniju 2021 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Ta evropski standard se uporablja za nove nadzemne električne vode z nazivnimi sistemskimi napetostmi nad 1 kV in z naznačenimi frekvencami pod 100 Hz ...

Računske metode, opisane v tem delu EN 13201, omogočajo izračun karakteristik kakovosti cestne razsvetljave z dogovorjenimi postopki, tako da je pri rezultatih, ki jih dobijo različni projektanti, zagotovljena primerljivost izračunov. . ...