Novi standardi


Namen tega evropskega standarda je določiti kazalnike energijske učinkovitosti inštalacij cestne razsvetljave. Standard uvaja dve metriki, kazalnik gostote moči (PDI) DP in kazalnik letne porabe energije (AECI) DE, ki naj se vedno uporabljata skupaj.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v septembru 2021 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

V mesecu septembru 2021 smo v slovenskem jeziku izdali dodatka in popravek k standardu SIST HD 60364-6:2016.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – julij-avgust 2021.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v juliju 2021 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Ta evropski standard določa pogoje pri meritvah in postopke za merjenje fotometričnih parametrov kakovosti inštalacij cestne razsvetljave, to je veličin, ki kvantificirajo svoje lastnosti v skladu s svetlobnotehničnimi razredi iz EN 13201-2.