Novi standardi


Dopolnilo SIST EN 61010-1:2010/A1:2019 ključuje znatne spremembe tretje izdaje in tudi številne druge spremembe.

Standard SIST EN 12952-12:2004 se uporablja za vse vodocevne kotle za proizvodnjo pare in/ali vroče vode

Standard SIST EN 12953-10:2004 se uporablja za vse mnogovodne kotle za proizvodnjo pare in/ali vroče vode.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – februar 2022.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v februarju 2022 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Standard SIST EN 50614:2020 določa zahteve za pripravo ponovne uporabe odpadne električne in elektronske opreme.