Vzdrževanje - Kvalificiranje vzdrževalcev, SIST EN 15628:2014 (prevod v slovenščino)

SIST EN 15628:2014, Vzdrževanje - Kvalificiranje vzdrževalcev

Zaradi naraščajočega obsega in vse večje kompleksnosti vzdrževanja v evropski industriji so se za vzdrževalno osebje v različnih državah članicah razvili zelo različni poklicni profili. Ta evropski standard določa zahteve, kot so kompetence, bistveno znanje ter osnovne in ciljne kvalifikacije. Te zahteve se priporočajo za pridobitev posebne kvalifikacije in za zagotovitev visoke usposobljenosti strokovnega osebja na različnih funkcijah in/ali položajih v procesu vzdrževanja.

Ta evropski standard določa kvalifikacijo osebja glede na naloge, ki jih je treba izvajati v okviru vzdrževanja objektov, infrastrukture in proizvodnih sistemov.

V tem evropskem standardu je vzdrževanje objektov in stavb vključeno s stališča tehničnih vidikov vzdrževalnih storitev.

Ta evropski standard opredeljuje znanje, veščine in kompetence, potrebne za kvalifikacijo vzdrževalnega osebja.

Ta evropski standard zajema naslednje strokovne osebe v organiziranosti vzdrževanja:
– tehnik vzdrževanja,
– nadzornik vzdrževanja in inženir vzdrževanja,
– vodja vzdrževanja (odgovoren za funkcijo ali storitev vzdrževanja).

Ta evropski standard ne določa niti meril za preverjanje niti posebnega usposabljanja osebja v zvezi s specifičnim proizvodnim sektorjem.
OPOMBA: Specializacija in poklic sta predmet usposabljanja, ki se izvaja v ustreznem sektorju.