Novi standardi


Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – oktober 2022.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v oktobru 2022 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v septembru 2022 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – september 2022.

Standard SIST ISO 55001:2014 določa zahteve za vzpostavitev, izvajanje, vzdrževanje in izboljševanje sistema vodenja za obvladovanje premoženja, imenovanega "sistem obvladovanja premoženja".

Standard SIST EN 301 549 V3.2.1:2021 določa zahteve za funkcijsko dostopnost izdelkov in storitev IKT, vključno z opisom preskusnih postopkov in metodologije vrednotenja za vsako zahtevo za dostopnost v obliki, ki bi se lahko uporabila pri javnem naročanju znotraj Evrope.