Novi standardi


Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – april 2022.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v aprilu 2022 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v marcu 2022 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – marec 2022.

Dopolnilo SIST EN 61010-1:2010/A1:2019 ključuje znatne spremembe tretje izdaje in tudi številne druge spremembe.

Standard SIST EN 12952-12:2004 se uporablja za vse vodocevne kotle za proizvodnjo pare in/ali vroče vode