Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Novi standardi


Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v septembru 2023 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

SIST-TS ISO/TS 9002:2016 daje napotke o namenu zahtev v standardu ISO 9001:2015 in navaja primere možnih ukrepov, ki jih organizacija lahko sprejme, da bi izpolnila te zahteve. Dokument tem zahtevam ničesar ne dodaja niti odvzema ali jih kakorkoli spreminja. Ta dokument ne predpisuje obveznih pristopov k izvedbi oziroma ne zagotavlja kakršnekoli prednostne metode interpretacije.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – julij 2023.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v juliju 2023 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Standard SIST EN ISO/IEC 17029:2019 vsebuje splošna načela in zahteve za kompetentnost, dosledno izvajanje in nepristranskost organov, ki izvajajo validiranje/preverjanje kot aktivnosti ugotavljanja skladnosti.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – junij 2023.