Novi standardi


Standard SIST EN ISO 14050:2020 opredeljuje izraze, ki se uporabljajo v dokumentih s področij sistemov ravnanja z okoljem in orodij v podporo trajnostnemu razvoju. Ti vključujejo sisteme vodenja, presoje in druge vrste ocenjevanja, komunikacije, študije o odtisih, blažitev vpliva toplogrednih plinov in prilagajanje podnebnim spremembam.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – maj 2023.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v maju 2023 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Standard SIST EN 13269:2016 zagotavlja navodila o pripravi pogodb v zasebnem sektorju za vzdrževalne storitve.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – april 2023.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v aprilu 2023 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.