Novi standardi


Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v novembru 2021 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Velja za nizkonapetostne in posebno nizkonapetostne napeljave, ki vsebujejo generatorje, namenjene za neprekinjeno ali občasno dobavo in za celotno ali del napeljave.

V mesecu novembru 2021 smo v slovenskem jeziku izdali dodatek SIST HD 60364-5-54:2011/A11:2017.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v oktobru 2021 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – oktober 2021.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – september 2021.