Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Novi standardi


S prvim novembrom je na voljo izvirna tehnična specifikacija SIST-TS 4207-2:2023, Meritve emisije iz malih kurilnih naprav – 2. del: Meritve na kurilnih napravah na trdna goriva (VDI 4207-2:2016, spremenjen).

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – december 2023.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v decembru 2023 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

SIST EN ISO 80000-4:2019 podaja imena, simbole, definicije in enote za veličine s področja mehanike. Kadar je primerno, so navedeni tudi pretvorniki (pretvorni dejavniki).

Slovenski standard SIST EN 50341-2-21:2023 je pripravil tehnični odbor SIST/TC NVV Nadzemni vodi in vodniki.