Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Novi standardi


Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v aprilu 2024 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Standard SIST EN 50183:2000 se uporablja za toplotno obdelane žice iz zlitine aluminija, magnezija in silicija za izdelavo opletenih vodnikov za nadzemni prenos električne energije.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v marcu 2024 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – marec 2024.

Standard SIST EN ISO 80000-1:2023 podaja splošne informacije in definicije, ki se nanašajo na veličine, sisteme veličin, enote, simbole veličin in enot ter na koherentne (soodvisne) sisteme enot, zlasti mednarodni sistem veličin (ISQ).

Standard SIST EN 50575:2014 določa zahteve za lastnost odziv na ogenj ter metode preskušanja in ocenjevanja električnih kablov, ki se uporabljajo za oskrbo z električno energijo ter za krmiljenje in komunikacijo ter so namenjeni za uporabo za gradbena dela in za katere veljajo zahteve za lastnost odziv na ogenj.