Novi standardi


Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v marcu 2023 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Standard SIST EN 61466-2:2000 se uporablja za kompozitne izolatorske nize s specificirano mehansko obtežbo (Specified Mechanical Load – SML) 40 kN in 70 kN za nadzemne distribucijske vode za izmenični tok z nazivno napetostjo nad 1 000 V in frekvenco, ki ni višja od 100 Hz.

Standard SIST EN 15628:2014 določa kvalifikacijo osebja glede na naloge, ki jih je treba izvajati v okviru vzdrževanja objektov, infrastrukture in proizvodnih sistemov.

SIST HD 60364-5-534:2016 podaja zahteve za postavitev in izbiro naprav za prenapetostno zaščito v inštalacijah stavb za doseganje omejitve začasne prenapetosti atmosferskega izvora, ki jih prenaša distribucijski sistem, in zaščito pred stikalno prenapetostjo, ki jo povzroči oprema v inštalaciji. Izbira in postavitev naprav za prenapetostno zaščito je potrebna tudi za zaščito pred neposrednimi udari strele ali udari strele v bližini stavb.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – februar 2023.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v februarju 2023 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.