Novi standardi


Standard SIST EN 12953-5:2020 določa zahteve za kontrolo med proizvodnjo in po njej, dokumentacijo ter označevanje mnogovodnih kotlov, kot je določeno v standardu EN 12953-1:2012.

Standard SIST EN ISO 52016-1:2017 je eden iz skupine standardov, katerih namen je uskladiti metodologijo za ocenjevanje energijskih lastnosti stavb. V nadaljevanju se ta skupina imenuje "nabor standardov EPB". Vsi standardi EPB sledijo posebnim pravilom, s katerimi se zagotavljajo splošna doslednost, nedvoumnost in preglednost.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – oktober 2022.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v oktobru 2022 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v septembru 2022 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – september 2022.