Novi standardi


SIST EN ISO 80000-3:2020 Ta dokument podaja imena, simbole, definicije in enote za veličine prostora in časa. Kjer je primerno, so navedeni tudi pretvorniki (pretvorni faktorji).

SIST EN ISO 80000-2:2019 opredeljuje matematične simbole, razlaga njihov pomen in podaja besedne ekvivalente ter uporabo.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – september 2023.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v septembru 2023 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

SIST-TS ISO/TS 9002:2016 daje napotke o namenu zahtev v standardu ISO 9001:2015 in navaja primere možnih ukrepov, ki jih organizacija lahko sprejme, da bi izpolnila te zahteve. Dokument tem zahtevam ničesar ne dodaja niti odvzema ali jih kakorkoli spreminja. Ta dokument ne predpisuje obveznih pristopov k izvedbi oziroma ne zagotavlja kakršnekoli prednostne metode interpretacije.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – julij 2023.