Novi standardi


Standard SIST EN 16942:2016+A1:2021 določa usklajene identifikacijske oznake za tekoča in plinasta goriva na trgu.

Standard SIST EN 12927:2019 določa varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – januar 2022.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v januarju 2022 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Standard SIST ISO 55000:2017 podaja pregled obvladovanja premoženja in sistemov obvladovanja premoženja.

Standard SIST ISO 24394:2020 določa zahteve za usposobljenost varilcev in operaterjev varjenja za talilno varjenje kovinskih materialov v aeronavtiki.