Novi standardi


SIST EN ISO 80000-4:2019 podaja imena, simbole, definicije in enote za veličine s področja mehanike. Kadar je primerno, so navedeni tudi pretvorniki (pretvorni dejavniki).

Slovenski standard SIST EN 50341-2-21:2023 je pripravil tehnični odbor SIST/TC NVV Nadzemni vodi in vodniki.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – november 2023.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v novembru 2023 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

V tem delu IEV, ki se nanaša na radiokomunikacije, so izrazi in definicije podani v slovenščini; poleg tega so dodani izrazi v angleščini, francoščini in nemščini.