Novi standardi


Standard SIST HD 60364-7-722:2019 podaja zahteve za napajanje električnih vozil.

Standard SIST EN IEC 61000-3-11:2019 obravnava oddajanje napetostnih sprememb, napetostnih kolebanj in flikerja, ki jih proizvede oprema in se odražajo v javnem nizkonapetostnem napajalnem sistemu.

Standard SIST EN 50549-1:2019 določa tehnične zahteve za zaščitne funkcije in obratovalne zmogljivosti proizvodnih postrojev, ki naj bi delovali vzporedno z nizkonapetostnimi distribucijskimi omrežji.

Standard SIST EN ISO 21009-2:2016 določa zahteve za obratovanje stabilnih, vakuumsko izoliranih posod, konstruiranih za največji dovoljeni tlak, ki presega 50 kPa (0,5 bar).

Namen standarda SIST EN IEC 60947-1:2021 je, kolikor je izvedljivo, uskladiti vsa pravila in zahteve splošne narave, ki se uporabljajo za nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave, da bi dosegli enotnost zahtev in preskusov v ustreznem obsegu opreme ter se izognili potrebi po preskušanju po različnih standardih.

Standard SIST EN 1176-1:2018 zajema opremo otroških igrišč za vse otroke. Pripravljen je bil z upoštevanjem potrebe po nadzoru majhnih otrok in manj sposobnih ali manj spretnih otrok.