Novi standardi


Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v februarju 2021 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Ta del standarda EN 61643 se uporablja za naprave za prenapetostno zaščito pred neposrednimi in posrednimi učinki strele ali drugih prehodnih prenapetosti. ...

Ta dokument določa zahteve za vzpostavljanje, izvajanje, vzdrževanje in izboljševanje sistema upravljanja z energijo. Predvideni rezultat je omogočiti organizaciji sistematičen pristop k nenehnemu izboljševanju energetske učinkovitosti in sistema upravljanja z energijo. ...

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v januarju 2021 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – januar 2021.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – december 2020.