Slovenski inštitut za standardizacijo

 

IZDANA IZVIRNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – Meritve emisije iz malih kurilnih naprav

Pripravila: Neva Ražem Lučovnik

IZVIRNA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – Meritve emisije iz malih kurilnih naprav – 2. del: Meritve na kurilnih napravah na trdna goriva (VDI 4207-2:2016, spremenjen)

S prvim novembrom je na voljo izvirna tehnična specifikacija SIST-TS 4207-2:2023, Meritve emisije iz malih kurilnih naprav – 2. del: Meritve na kurilnih napravah na trdna goriva (VDI 4207-2:2016, spremenjen).

Tehnična specifikacija vsebuje drugi del nemške smernice VDI 4207-2:2016, Meritve emisije iz malih kurilnih naprav – 2. del: Meritve na kurilnih napravah na trdna goriva. Vsi tehnični podatki in izračuni ostajajo nespremenjeni iz nemškega izvirnika, prilagojene so le navedbe slovenskih predpisov in zahtev, ki iz njih izvirajo.

Zaradi zagotavljanja enotne kakovosti pri določanju emisije snovi v zrak iz malih kurilnih naprav so v predpisu, ki ureja emisijo snovi v zrak iz malih kurilnih naprav, in predpisu, ki ureja preglede, čiščenje in meritve na malih kurilnih napravah, navedene zahteve za merilna mesta, merilne naprave in opravljanje meritev med obratovanjem. V tehnični specifikaciji SIST-TS 4207-2:2023 so opisani postopki, ki omogočajo upoštevanje teh zahtev.

Dokument je namenjen dimnikarjem, ki opravljajo preglede malih kurilnih naprav v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz malih kurilnih naprav, ter s predpisom, ki ureja preglede, čiščenje in meritve na malih kurilnih napravah.