Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Veličine in enote - 4. del: Mehanika (ISO 80000-4:2019), SIST EN ISO 80000-4:2019 (prevod v slovenščino)

SIST EN ISO 80000-4:2019, Veličine in enote - 4. del: Mehanika (ISO 80000-4:2019)

Standard SIST EN ISO 80000-4:2019 podaja imena, simbole, definicije in enote za veličine s področja mehanike. Kadar je primerno, so navedeni tudi pretvorniki (pretvorni dejavniki).