Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1 kV, SIST EN 50341-2-21:2023 (prevod v slovenščino)

SIST EN 50341-2-21:2023, Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1 kV - Nacionalna normativna določila (NNA) za Slovenijo (na podlagi EN 50341-1:2012)

Slovenski standard SIST EN 50341-2-21:2023 je pripravil tehnični odbor SIST/TC NVV Nadzemni vodi in vodniki.

Tehnični odbor Evropske organizacije za standardizacijo v elektrotehniki CLC/TC 11 je pripravil evropski standard EN 50341-2-21:2023, Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV – National Normative Aspects (NNA) for Slovenia (based on EN 50341-1:2012), ki je v sistem slovenske nacionalne standardizacije privzet kot SIST EN 50341-2:21:2023, Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1 kV – Nacionalna normativna določila (NNA) za državo Slovenijo (na podlagi EN 50341-1:2012).

Ker je mnogo parametrov projektiranja nadzemnih električnih vodov v posameznih državah članicah Evropske unije pogojenih geoklimatsko in zgodovinsko, se je tehnični odbor CLC/TC 11 odločil, da v prvi del standarda vključi le osnovne parametre, ki jih morajo vse države članice upoštevati, da zagotovijo ustrezno varnost nadzemnih električnih vodov na celotnem območju EU. Dodatno pa je tehnični odbor določil, da mora vsaka država članica zbrati vsa posebna in dodatna določila, ki so specifična zanjo pri projektiranju nadzemnih električnih vodov. Določena sta bila postopek priprave teh dokumentov in njegova oblika. Prav tako so bile določene zaporedne številke delov nacionalnih normativnih določil za vsako državo članico, za Slovenijo je to oznaka EN 50341-2-21.

Za vsako posamezno državo velja, da je del z njenimi lastnimi nacionalnimi določili zanjo normativen, deli ostalih držav pa so informativni. Vsi deli so že ali še bodo po njihovi pripravi v predpisanih rokih privzeti v sistem evropske standardizacije.

Priprava slovenskih nacionalnih normativnih določil se je začela hkrati s privzemom evropskega standarda EN 50341-1:2012 v slovenskem tehničnem odboru SIST/TC NVV Nadzemni vodi in vodniki. To obsežno in strokovno izredno zahtevno delo je poleg strokovnjakov s področja elektrotehnike zahtevalo tudi sodelovanje kompetentnih strokovnjakov s področij gradbeništva in meteorologije.

Pri pripravi slovenskega standarda SIST EN 50341-2-21:2023 je tehnični odbor SIST/TC NVV Nadzemni vodi in vodniki upošteval vsa pravila in navodila, ki jih je za pripravo nacionalnih normativnih določil pripravil evropski tehnični odbor CLC/TC 11, ter izkušnje strokovnjakov v drugih državah članicah. Tehnični odbor SIST/TC NVV se je v tem času aktivno vključil v delo evropskega tehničnega odbora CLC/TC 11. Da je naloga obsežna, so ugotavljali strokovnjaki tudi v ostalih državah članicah.