Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave - 1. del: Splošna pravila, SIST EN IEC 60947-1:2021 (prevod v slovenščino)

SIST EN IEC 60947-1:2021, Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave - 1. del: Splošna pravila (IEC 60947-1:2020)

Ta dokument velja, če to zahteva ustrezni standard za proizvod, za nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave, v nadaljnjem besedilu "oprema" ali "naprava", ki so namenjene za priključitev na tokokroge, katerih naznačena napetost ne presega 1 000 V izmenične ali 1 500 V enosmerne napetosti.

Ta dokument navaja splošna pravila in splošne varnostne zahteve za nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave, vključno z/s:
‒ definicijami;
‒ karakteristikami;
‒ opremi priloženimi podatki;
‒ normalnimi pogoji za delovanje, namestitev in prevoz ter razgradnjo in demontažo;
‒ konstrukcijskimi zahtevami in zahtevanimi lastnostmi;
‒ preverjanjem lastnosti in zmogljivosti;
‒ vidiki energetske učinkovitosti (glej dodatek V);
‒ okoljskimi vidiki.

Ta dokument ne velja za:
‒ nizkonapetostne stikalne in krmilne sestave, ki so obravnavani v skupini IEC 61439, kot velja za;
‒ priključke za priključitev aluminijastih vodnikov;
OPOMBA: Priključki za aluminijaste vodnike so v obravnavi za naslednjo revizijo.
‒ uporabo v eksplozivnih atmosferah (glej skupino IEC 60079);
‒ zahteve za programsko in strojno opremo za uporabo delovne (opravilne) varnosti (glej IEC 61508-3);
‒ vidike kibernetske varnosti (glej skupino IEC 62443).