Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Nizkonapetostne električne inštalacije - 7-722. del, SIST HD 60364-7-722:2019 (prevod v slovenščino)

SIST HD 60364-7-722:2019, Nizkonapetostne električne inštalacije - 7-722. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - Napajanje električnih vozil

Posebne zahteve tega dokumenta se uporabljajo za:
– tokokroge, ki so namenjeni napajanju električnih vozil z energijo, in
– tokokroge, ki so namenjeni odjemu elektrike iz električnih vozil.

Tokokrogi, ki jih ta dokument obravnava, se zaključijo na priključnem mestu.

OPOMBA 1: Zahteve za opremo za napajanje EV za kabelsko napajanje in ustrezne polnilne načine so opisane v IEC 61851 (vsi deli). Zahteve za opremo za brezžično napajanje EV so opisane v IEC 61980 (vsi deli).

OPOMBA 2: Ta dokument ne zajema ocene tveganja eksplozije zaradi mogoče tvorbe vodika ali drugih gorljivih plinov v fazi ponovnega polnjenja baterije.