Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Novi standardi


Ta del IEC 60204 se uporablja za električno, elektronsko in programirljivo elektronsko opremo in sisteme pri strojih, ki niso prenosni z roko med delom, vključno s skupino strojev, ki delujejo skupaj usklajeno. ...

Ta del IEC 61000 obravnava omejevanje napetostnih sprememb in flikerja, ki so injicirani v javni nizkonapetostni sistem napajanja.. ...

Ta del IEC 61000 obravnava omejevanje harmonskih tokov, ki so vrinjeni v javni sistem napajanja. Določa mejne vrednosti harmonskih komponent vhodnega toka, ki jih lahko proizvede oprema, preskušena pod določenimi pogoji. ...

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – oktober 2020.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v oktobru 2020 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Nabor standardov za oceno EPB v svojih izhodnih podatkih ustvarja veliko število skupnih in delnih kazalnikov EPB, ki jih je mogoče uporabiti za različne namene...