Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Cestna razsvetljava - 5. del: Kazalniki energijske učinkovitosti, SIST EN 13201-5:2016 (prevod v slovenščino)

SIST EN 13201-5:2016, Cestna razsvetljava - 5. del: Kazalniki energijske učinkovitosti

Ta del evropskega standarda določa, kako izračunati kazalnike energijske učinkovitosti inštalacij cestne razsvetljave z uporabo izračunanega kazalnika gostote moči (PDI) DP in izračunanega kazalnika letne porabe energije (AECI) DE. Kazalnik gostote moči (DP) prikazuje energijo, potrebno za inštalacijo cestne razsvetljave, ko ta izpolnjuje ustrezne svetlobnotehnične zahteve, določene v EN 13201-2. Kazalnik letne porabe energije (DE) določa porabo električne energije med letom, tudi če se ustrezne svetlobnotehnične zahteve spreminjajo ponoči ali v sezoni.

Ta kazalnika se lahko uporabljata za primerjavo energijske učinkovitosti različnih rešitev in tehnologij cestne razsvetljave v istem projektu. Energijske učinkovitosti sistemov cestne razsvetljave pri različnih geometrijah cest ali različnih svetlobnotehničnih zahtevah ni mogoče neposredno medsebojno primerjati, ker na energijsko učinkovitost med drugim vplivajo geometrija področja, ki ga je treba osvetliti, in tudi svetlobnotehnične zahteve za to področje. Kazalnik gostote moči (DP) in kazalnik letne porabe energije (DE) se lahko uporabita za vse prometne površine, ki jih zajema skupina svetlobnotehničnih razredov M, C in P, kot so določeni v EN 13201-2.