Novi standardi


Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v septembru 2018 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov z izvlečki v slovenščini – september 2018.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v juliju in avgustu 2018 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov z izvlečki v slovenščini – julij-avgust 2018.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v juniju 2018 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov z izvlečki v slovenščini – junij 2018.