Novi standardi


Trajnostno naročanje je način za izboljšanje odnosov z dobavitelji – in tudi za večji uspeh vašega podjetja. V pomoč organizacijam, da trajnostno naročanje postane način življenja, je ISO izdal mednarodni standard ISO 20400, Trajnostno naročanje – Navodilo.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v mesecu maju 2017 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v mesecu aprilu 2017 objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – april 2017.

V skupini standardov EN 71, ki obravnava varnost igrač, je CEN decembra 2016 objavil novo izdajo standarda EN 71-12:2016 o n-nitrozaminih in N-nitrozabilnih snoveh v igračah. Ta novi standard bo objavljen kot slovenski standard SIST aprila 2017.

V današnjem načinu življenja nismo nikdar dovolj previdni, ko gre za varnost informacij. Varovanje osebnih zapisov in poslovno občutljivih informacij je ključnega pomena.