Novi standardi


SIST z veseljem sporoča, da je evropski standard EN 15940 za parafinsko dizelsko gorivo iz sinteze ali postopka s hidrogeniranjem prejel 100-odstotno soglasje članov CEN.

Ta del standarda IEC 61000, ki obravnava zahteve za elektromagnetno odpornost, se uporablja za električne in elektronske aparate, namenjene za uporabo v stanovanjskih in poslovnih okoljih ter v okoljih lahke industrije.

Ta del IEC 61000 določa metode preskušanja odpornosti in obseg priporočenih preskusnih nivojev za električno in elektronsko opremo, priključeno na nizkonapetostno napajalno omrežje, za upade napetosti, kratke prekinitve in spreminjanja napetosti.

Ta del IEC 61000-4 določa merilne metode in način razlage rezultatov parametrov za kakovost napetosti v izmeničnih napajalnih sistemih z deklarirano osnovno frekvenco 50 Hz ali 60 Hz.

Ta mednarodni standard določa zahteve za sistem ravnanja z okoljem, ki ga lahko organizacija uporabi za izboljšanje svojega učinka ravnanja z okoljem.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v mesecu aprilu objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.