Novi standardi


SIST je 1. junija 2016 objavil nov nacionalni standard SIST 1186:2016, Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne.

CEN je odobril nov evropski standard EN 13869 o varnostnih zahtevah za vžigalnike, varne za otroke.

SIST z veseljem sporoča, da je evropski standard EN 15940 za parafinsko dizelsko gorivo iz sinteze ali postopka s hidrogeniranjem prejel 100-odstotno soglasje članov CEN.

Ta del standarda IEC 61000, ki obravnava zahteve za elektromagnetno odpornost, se uporablja za električne in elektronske aparate, namenjene za uporabo v stanovanjskih in poslovnih okoljih ter v okoljih lahke industrije.

Ta del IEC 61000 določa metode preskušanja odpornosti in obseg priporočenih preskusnih nivojev za električno in elektronsko opremo, priključeno na nizkonapetostno napajalno omrežje, za upade napetosti, kratke prekinitve in spreminjanja napetosti.

Ta del IEC 61000-4 določa merilne metode in način razlage rezultatov parametrov za kakovost napetosti v izmeničnih napajalnih sistemih z deklarirano osnovno frekvenco 50 Hz ali 60 Hz.