Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Seznam novih standardov SIST 2019-06

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov z izvlečki  – junij 2019.

https://www.sist.si/image/catalog/DOWNLOAD/Izvlecki/Izvlečki 2019-06.pdf