Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Novi standardi


Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) v mesecu marcu objavlja javno obravnavo za osnutke slovenskih nacionalnih standardov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – marec 2016.

Ta mednarodni standard določa osnovne in dodatne (neobvezne) zahteve za zaščitno obutev, namenjeno splošni uporabi.

Ta mednarodni standard določa osnovne in dodatne (neobvezne) zahteve za varovalno obutev, namenjeno splošni uporabi.

Ta evropski standard velja za beton za konstrukcije, betonirane na mestu uporabe, za montažne konstrukcije ter za montažne konstrukcijske izdelke za stavbe in inženirske konstrukcije.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – februar 2016.