Novi standardi


V današnjem načinu življenja nismo nikdar dovolj previdni, ko gre za varnost informacij. Varovanje osebnih zapisov in poslovno občutljivih informacij je ključnega pomena.

Zavod DOSTOP in Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije sta izdala priročnik »Z belo palico po mestu« za načrtovanje talnega taktilnega vodilnega sistema.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – november 2016.

SIST je 1. junija 2016 objavil nov nacionalni standard SIST 1186:2016, Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne.

CEN je odobril nov evropski standard EN 13869 o varnostnih zahtevah za vžigalnike, varne za otroke.

SIST z veseljem sporoča, da je evropski standard EN 15940 za parafinsko dizelsko gorivo iz sinteze ali postopka s hidrogeniranjem prejel 100-odstotno soglasje članov CEN.