Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Izdan prevod SIST EN 60529:1997, Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP)

Ervin Seršen, član SS EIT

Slovenski standard SIST EN 60529:1997 je v angleškem jeziku sicer že dolgo v uporabi, zdaj pa je na voljo tudi njegov prevod v slovenščino, in to prevod osnovnega standarda SIST EN 60529:1997 (EN 60529:1991), obeh dopolnil A1:2000 (A1:2000) in A2:2014 (A2:2013) ter popravkov AC:2017 (AC:2016) in AC:2019 (AC:2019).

V osnovnem standardu je obravnavano označevanje stopnje zaščite ohišja. Oznaka je sestavljena iz dveh črk – IP (ingress protection – zaščita pred vdorom) in dveh števk. Prva števka označuje dva dejavnika: zaščito oseb pred dotikom nevarnih delov znotraj ohišja, tako električnih kot mehanskih, in zaščito opreme znotraj ohišja pred vdorom trdnih tujkov. Z drugo števko se označuje zaščita opreme v notranjosti ohišja pred škodljivimi učinki vdiranja vode. V postopkih, določenih v standardu, se preskusijo vse te nevarnosti, ki se lahko pojavljajo v vsakdanji praksi.

Ta oznaka se namešča na električne aparate, svetilke in inštalacijski material, ki se uporabljajo v različnih okoljskih pogojih in zagotavljajo zaščito oseb pred nevarnostmi pri njihovi uporabi. Samo kot opozorilo, »stopnjo zaščite, ki jo zagotavlja ohišje« (angl. degree of protection provided by enclosure (IP Code), je treba razlikovati od »razreda zaščite pred električnim udarom« (angl. protection against electric shock). Stopnja zaščite, opisana v tem standardu, ščiti dele pod napetostjo pred dotikom, vdorom trdnih tujkov in vode ter ima oznake od IP00 do IP69. Razred zaščite pred električnim udarom služi za razvrstitev in označitev električne opreme, na primer gospodinjskih aparatov, za zaščito pred električnim udarom. Ti razredi so: razred 0, razred 0I, razred I, razred II, razred III.

Dopolnilo A1 standarda določa tolerančne meje na sliki členkastega preskusnega prsta, ki niso bile navedene v osnovnem standardu. V dopolnilu A2 je uvedena nova stopnja zaščite IPX9 (preskus zaščite pred velikim tlakom in visoko temperaturo vodnega curka). Stopnja zaščite IPX9 je posebej namenjena opremi, ki se uporablja v kmetijstvu (visokotlačni in parni čistilniki), medtem ko se stopnja zaščite IPX9K uporablja za cestna vozila in ni predmet tega standarda.

Standard je tudi na seznamu harmoniziranih standardov, ki jih objavlja Uradni list EU in služi kot podpora Direktivi LVD (Low Voltage Directive) 2014/35/EU, pri nas sprejeta kot Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 39/16).

Uporabniki standarda bodo v njem našli, kako se pravilno označi zaščita, ki jo zagotavlja ohišje, proizvajalci pa tudi, kako se določena stopnja preskuša in tem zahtevam prilagodili proizvod.