Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari ...: SIST EN 61643-11:2012 (prevod v slovenščino)

SIST EN 61643-11:2012, Nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari – 11. del: Naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari za nizkonapetostne napajalne sisteme – Zahteve in preskusi (IEC 61643-11:2011, spremenjen)

SIST EN 61643-11:2012/A11:2018, Nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari – 11. del: Naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari za nizkonapetostne napajalne sisteme – Zahteve in preskusi (IEC 61643-11:2011, spremenjen) – Dopolnilo A11

Ta del standarda EN 61643 se uporablja za naprave za prenapetostno zaščito pred neposrednimi in posrednimi učinki strele ali drugih prehodnih prenapetosti. Te naprave se imenujejo prenapetostne zaščitne naprave (SPD). Naprave so zasnovane za priključitev na elektroenergetska omrežja s 50 Hz in na opremo z naznačeno napetostjo do 1 000 V efektivno. Določene so tehnične karakteristike, varnostne zahteve, standardne preskusne metode in lastnosti. Te naprave vsebujejo najmanj eno nelinearno komponento in so namenjene za omejevanje udarnih napetosti in za preusmeritev udarnih tokov.