Energijske lastnosti stavb, SIST EN ISO 52016-1:2017 (prevod v slovenščino)

SIST EN ISO 52016-1:2017, Energijske lastnosti stavb - Potrebna energija za ogrevanje in hlajenje, notranje temperature ter zaznavna in latentna toplotna obremenitev - 1. del: Računski postopki (ISO 52016-1:2017)

Ta dokument določa računske metode za oceno:

a) (zaznavne) potrebne energije za ogrevanje in hlajenje na podlagi urnih ali mesečnih izračunov, b) latentne potrebne energije za razvlaževanje/navlaževanje na podlagi urnih ali mesečnih izračunov,
c) notranje temperature na podlagi urnih izračunov,
d) zaznavne obremenitve zaradi ogrevanja in hlajenja na podlagi urnih izračunov,
e) vlage in latentne toplotne obremenitve za razvlaževanje/navlaževanje na podlagi urnih izračunov, f) projektne zaznavne obremenitve zaradi ogrevanja ali hlajenja in projektne latentne obremenitve zaradi ogrevanja z intervalom urnega izračuna,
g) pogojev dovodnega zraka za zagotavljanje potrebnega navlaževanja in razvlaževanja.

Računske metode je mogoče uporabiti za stanovanjske ali nestanovanjske stavbe ali njihov del, ki se imenuje "stavba" ali "ocenjeni objekt".

Ta dokument vsebuje tudi specifikacije za oceno toplotnih con v stavbi ali delu stavbe. Izračuni se izvedejo na toplotno cono. Pri izračunih je za toplotne cone mogoče sklepati, da so toplotno povezane ali ne.

Računske metode so bile razvite za izračun osnovnih energijskih obremenitev in potreb brez interakcije z določenimi tehničnimi sistemi v stavbi in za izračun specifičnih energijskih obremenitev in potreb, značilnih za sistem, ki vključujejo interakcije z določenimi tehničnimi sistemi. Urne računske postopke je prav tako mogoče uporabiti kot osnovo za izračune z obsežnejšimi možnostmi nadzora sistemov. Ta dokument se uporablja za stavbe v fazi projektiranja, za nove stavbe po gradnji in za obstoječe stavbe v fazi uporabe.

Ta dokument se uporablja za stavbe v fazi projektiranja, za nove stavbe po gradnji in za obstoječe stavbe v fazi uporabe.