Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Močnostni transformatorji - 8. del: Navodilo za uporabo, SIST IEC 60076-8:2001 (prevod v slovenščino)

SIST IEC 60076-8:2001, Močnostni transformatorji - 8. del: Navodilo za uporabo

Ta standard se nanaša na močnostne transformatorje, ki so v skladu s publikacijami IEC 60076.

Namen standarda je, da se uporabnikom zagotovijo informacije glede:
– nekaterih osnovnih obratovalnih značilnosti različnih transformatorskih vezav in zasnov magnetnih krogov s posebnim poudarkom na pojavu ničelnega zaporedja;
– sistemskih okvarnih tokov v transformatorjih z vezavami YNynd in podobnimi vezavami;
– vzporednega obratovanja transformatorjev, izračuna padca ali dviga napetosti pod obremenitvijo in izračuna kratkostičnih izgub trinavitnih bremenskih kombinacij;
– izbire naznačenih in odcepnih veličin v času naročanja, ki temelji na pričakovanih primerih obremenitve;
– uporabe konvencionalnih transformatorjev za pretvorniška bremena;
– merilnih tehnik in točnosti merjenja izgub.

Del informacij je splošne narave in se uporablja za vse velikosti močnostnih transformatorjev. Vendar nekaj poglavij obravnava vidike in vprašanja, ki se nanašajo samo na specifikacijo in uporabo velikih visokonapetostnih enot.

Priporočila niso obvezna in ne pomenijo zahtev v zvezi s specifikacijo.

Informacije o obremenljivosti močnostnih transformatorjev so za oljne transformatorje podane v IEC 60354, za suhe transformatorje pa v IEC 60905.

Navodila za udarno preskušanje močnostnih transformatorjev so podana v IEC 60722.