Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Podloge otroških igrišč, ki ublažijo udarce, SIST EN 1177:2018+AC:2019 (prevod v slovenščino)

SIST EN 1177:2018+AC:2019, Podloge otroških igrišč, ki ublažijo udarce - Ugotavljanje kritične višine padca

Ta evropski standard določa preskusne naprave in metode preskusa z udarcem za določanje ublažitve udarca ob podlogo otroških igrišč z merjenjem pospeševanja, ki nastane med udarcem. Preskusne naprave, skladne s tem standardom, se uporabljajo za preskuse, izvedene v laboratoriju ali na mestu uporabe, s katerokoli opisano metodo.

OPOMBA: Preskusne metode, opisane v tem standardu, se uporabljajo tudi za območja udarcev, zahtevana v drugih standardih, ki ne obravnavajo opreme otroških igrišč, npr. za zunanjo opremo za telesno vadbo in opremo za parkour.