Program dela


Program prevajanja in izdajanja standardov v slovenskem jeziku za leti 2021 in 2022

V Slovenskem inštitutu za standardizacijo smo pripravili Program prevajanja in izdajanja standardov v slovenskem jeziku za leti 2021 in 2022. Oblikovali smo ga na podlagi prejetih pobud tehničnih delovnih teles, zakonodajalcev in drugih uporabnikov.

Program prevajanja in izdajanja standardov v slovenskem jeziku za leti 2021 in 2022 (.pdf 145 kB)

 

 

Program priprave izvirnih standardov SIST

Program dela SIST vsebuje projekte priprave slovenskih izvirnih standardov, ki so jih predlagali SIST tehnični odbori v svojih letnih programih dela. V skladu z Uredbo EU št. 1025/2012 Evropskega parlamenta o evropski standardizaciji SIST na spletu objavlja plan dela priprave izvirnih dokumentov in ga bo ob polletju ustrezno dopolnil.

Program priprave izvirnih SIST standardov za leto 2021 ( .xls 39 kB )

 

Program dela standardizacije za leto 2021

Program dela standardizacije za leto 2022

Iskanje novih projektov v mednarodni in evropski standardizaciji

 

Informacije so namenjene strokovni javnosti in vsem, ki pri svojem delu potrebujejo informacijo o novih področjih dela stadnardizacije v IEC, ISO, CEN, CENELEC in ETSI.

Navodilo za iskanje informacij o novih standardizacijskih dokumentih.(.pdf 3,4 MB)

 

Seznam novih pobud za delo v mednarodni in evropski standardizaciji

Mednarodne in evropske organizacije za standardizacijo vsak mesec objavijo nove pobude za delo in vabijo strokovnjake k sodelovanju.

 

Nove pobude za delo IEC

oktober IEC 2021-10(.pdf, 64 kB)

september IEC 2021-09 (.pdf, 66 kB)

avgust IEC 2021-08 (.pdf, 369 kB)

julij IEC 2021-07 (.pdf, 373 kB)

junij IEC 2021-06 (pdf., 369 kB)

maj IEC 2021-05 (.pdf, 411 kB)

april IEC 2021-05 (.pdf, 426 kB)

marec IEC 2021-03 (.pdf, 420 kB)

 

Nove pobude za delo CENELEC

oktober CLC 2021-10 (.pdf, 149 kB)

september CLC 2021-09 (.pdf, 139 kB)

avgust CLC 2021-08 (.pdf, 496 kB)

julij CLC 2021-07 (.pdf, 580 kB)

junij 2021-06 (pdf., 402 kB)

maj CENELEC 2021-05 (.pdf, 263 kB)

april CENELEC 2021-05 (.pdf, 271 kB)

marec CENELEC 2021-03 (.pdf,257 kB)

 

Nove pobude za delo ETSI

oktober ETSI 2021-10 (.pdf, 149 kB)

september ETSI 2021-09 (.pdf, 327 kB)

avgust ETSI 2021-08 (.pdf, 476 kB)

julij ETSI 2021-07 (.pdf, 474 kB)

junij 2021-06 (pdf., 576 kB)

maj ETSI 2021-05 (.pdf, 269 kB)

april ETSI 2020-10 (.pdf, 323 kB)

marec ETSI 2021-03 (.pdf,671 kB)

 

Nove pobude za delo CEN

oktober CEN 2021-10 (.pdf, 56 kB)

september CEN 2021-09 (.pdf, 71 kB)

avgust CEN 2021-08 (.pdf, 46 kB)

julij CEN 2021-07(.pdf, 65 kB)

junij CEN 2021-06 (.pdf, 63 kB)

maj CEN 2021-05 (.pdf, 49 kB)

april CEN 2021-04 (.pdf, 277 kB)

marec CEN 2021-03 (.pdf, 54 kB)

februar CEN 2021-02 (.pdf, 279 kB)

 

Nove pobude za delo ISO

oktober ISO 2021-09 (.pdf, 34 kB)

september ISO 2021-09 (.pdf, 28 kB)

avgust ISO 2021-08 (.pdf, 36 kB)

julij ISO 2021-07 (.pdf, 362 kB)

junij ISO 2021-06 (.pdf, 101 kB)

maj ISO 2021-05(.pdf, 39 kB)

april ISO 2021-04 (.pdf, 34 kB)

marec ISO 2021-03 (.pdf, 35 kB)

februar ISO 2021-02 (.pdf, 406 kB)