Program dela


Program prevajanja in izdajanja standardov v slovenskem jeziku za leti 2021 in 2022 - v javni obravnavi do 2. aprila 2021

V Slovenskem inštitutu za standardizacijo smo pripravili Program prevajanja in izdajanja standardov v slovenskem jeziku za leti 2021 in 2022. Oblikovali smo ga na podlagi prejetih pobud tehničnih delovnih teles, zakonodajalcev in drugih uporabnikov.

Vabimo vas, da svoje morebitne pripombe posredujete najpozneje do 2. aprila 2021 na naslov sist@sist.si.

Program prevajanja in izdajanja standardov v slovenskem jeziku za leti 2021 in 2022 (.pdf 145 kB)

 

 

Program priprave izvirnih standardov SIST

Program dela SIST vsebuje projekte priprave slovenskih izvirnih standardov, ki so jih predlagali SIST tehnični odbori v svojih letnih programih dela. V skladu z Uredbo EU št. 1025/2012 Evropskega parlamenta o evropski standardizaciji SIST na spletu objavlja plan dela priprave izvirnih dokumentov in ga bo ob polletju ustrezno dopolnil.

Program priprave izvirnih SIST standardov za leto 2021 ( .xls 39 kB )

 

Program dela standardizacije za leto 2021

 

Iskanje novih projektov v mednarodni in evropski standardizaciji

 

Informacije so namenjene strokovni javnosti in vsem, ki pri svojem delu potrebujejo informacijo o novih področjih dela stadnardizacije v IEC, ISO, CEN, CENELEC in ETSI.

Navodilo za iskanje informacij o novih standardizacijskih dokumentih.(.pdf 3,4 MB)

 

Seznam novih pobud za delo v mednarodni in evropski standardizaciji

Mednarodne in evropske organizacije za standardizacijo vsak mesec objavijo nove pobude za delo in vabijo strokovnjake k sodelovanju.

 

Nove pobude za delo IEC

marec IEC 2021-03 (.pdf, 420 kB)

februar IEC 2021-02 (.pdf, 522 kB)

januar IEC 2021-01 (.pdf, 476 kB)

december IEC 2020-12 (.pdf, 476 kB)

november IEC 2020-11 (.pdf, 445 kB)

oktober IEC 2020-10 (.pdf, 418 kB)

 

Nove pobude za delo CENELEC

marec CENELEC 2021-03 (.pdf,257 kB)

februar CENELEC 2021-02 (.pdf, 282 kB)

januar CENELEC 2021-01 (.pdf, 351 kB)

december CENELEC 2020-12 (.pdf, 351 kB)

november CENELEC 2020-11 (.pdf, 447 kB)

oktober CENELEC 2020-10 (.pdf, 448 kB)

 

Nove pobude za delo ETSI

 

marec ETSI 2021-03 (.pdf,671 kB)

februar ETSI 2021-02(.pdf, 273 kB)

januar ETSI 2021-01 (.pdf, 639 kB)

december ETSI 2020-12 (.pdf, 639 kB)

november ETSI 2020-11 (.pdf, 460 kB)

oktober ETSI 2020-10 (.pdf, 608 kB)

 

Nove pobude za delo CEN

 

marec CEN 2021-03 (.pdf, 54 kB)

februar CEN 2021-02 (.pdf, 279 kB)

januar CEN 2021-01 (.pdf, 61 kB)

december CEN 2020-12 (.pdf, 45 kB)

november CEN 2020-11 (.pdf, 55 kB)

oktober CEN 2020-010 (.pdf, 34 kB)

 

Nove pobude za delo ISO

marec ISO 2021-03 (.pdf, 35 kB)

februar ISO 2021-02 (.pdf, 406 kB)

januar ISO 2021-01 (.pdf, 26 kB)

december ISO 2020-12 (.pdf, 101 kB)

november ISO 2020-11 (.pdf, 31 kB)

oktober ISO 2020-010 (.pdf, 34 kB)