Program dela


Program prevajanja in izdajanja standardov v slovenskem jeziku za leti 2019 in 2020

V Slovenskem inštitutu za standardizacijo smo pripravili Program prevajanja in izdajanja standardov v slovenskem jeziku za leti 2019 in 2020. Oblikovali smo ga na podlagi prejetih pobud tehničnih delovnih teles, zakonodajalcev in drugih uporabnikov.

V primeru, da nam lahko zagotovite sredstva za izdajo prevodov standardov, bomo v program dela uvrstili tudi vse druge vaše želene standarde.

Program prevajanja in izdajanja standardov v slovenskem jeziku za leti 2019 in 2020 (.pdf 127 kB)

 

 

Program priprave izvirnih standardov SIST

Program dela SIST vsebuje projekte priprave slovenskih izvirnih standardov, ki so jih predlagali SIST tehnični odbori v svojih letnih programih dela. V skladu z Uredbo EU št. 1025/2012 Evropskega parlamenta o evropski standardizaciji SIST na spletu objavlja plan dela priprave izvirnih dokumentov in ga bo ob polletju ustrezno dopolnil.

Program priprave izvirnih SIST standardov za leto 2020 ( .xls 32 kB )

 

Program dela standardizacije za leto 2020

 

Iskanje novih projektov v mednarodni in evropski standardizaciji

 

Informacije so namenjene strokovni javnosti in vsem, ki pri svojem delu potrebujejo informacijo o novih področjih dela stadnardizacije v IEC, ISO, CEN, CENELEC in ETSI.

Navodilo za iskanje informacij o novih standardizacijskih dokumentih.(.pdf 3,4 MB)

 

Seznam novih pobud za delo v mednarodni in evropski standardizaciji

Mednarodne in evropske organizacije za standardizacijo vsak mesec objavijo nove pobude za delo in vabijo strokovnjake k sodelovanju.

Nove pobude za delo IEC

avgust IEC 2020-08 (.pdf, 471 kB)

julij IEC 2020-07 (.pdf, 474 kB)

junij IEC 2020-06 (.pdf, 468 kB)

maj IEC 2020-05 (.pdf, 464 kB)

april IEC 2020-04 (.pdf, 468 kB)

marec IEC 2020-03 (.pdf, 483 kB)

 

Nove pobude za delo CENELEC

avgust CENELEC 2020-08 (.pdf, 539 kB)

julijj CENELEC 2020-07 (.pdf, 495 kB)

junijj CENELEC 2020-06 (.pdf, 502 kB)

maj CENELEC 2020-05 (.pdf, 492 kB)

april CENELEC 2020-04 (.pdf, 514 kB)

marec CENELEC 2020-03 (.pdf, 519 kB)

 

Nove pobude za delo ETSI

avgust ETSI 2020-08 (.pdf, 322 kB)

julij ETSI 2020-07 (.pdf, 571 kB)

junij ETSI 2020-06 (.pdf, 289 kB)

maj ETSI 2020-05 (.pdf, 253 kB)

april ETSI 2020-04 (.pdf, 280 kB)

marec ETSI 2020-03 (.pdf, 321 kB)

 

Nove pobude za delo CEN

avgust CEN 2020-08 (.pdf, 53 kB)

julij CEN 2020-07 (.pdf, 68 kB)

junij CEN 2020-06 (.pdf, 53 kB)

maj CEN 2020-05 (.pdf, 578 kB)

april CEN 2020-04 (.pdf, 313 kB)

marec CEN 2020-03 (.pdf, 327 kB)

 

Nove pobude za delo ISO

avgust ISO 2020-08 (.pdf, 32 kB)

julij ISO 2020-07 (.pdf, 34 kB)

junij ISO 2020-06 (.pdf, 36 kB)

maj ISO 2020-05 (.pdf, 349 kB)

april ISO 2020-04 (.pdf, 405 kB)

marec ISO 2020-03 (.pdf, 408 kB)