Program dela


Program prevajanja in izdajanja standardov v slovenskem jeziku za leti 2021 in 2022 - v javni obravnavi do 2. aprila 2021

V Slovenskem inštitutu za standardizacijo smo pripravili Program prevajanja in izdajanja standardov v slovenskem jeziku za leti 2021 in 2022. Oblikovali smo ga na podlagi prejetih pobud tehničnih delovnih teles, zakonodajalcev in drugih uporabnikov.

Vabimo vas, da svoje morebitne pripombe posredujete najpozneje do 2. aprila 2021 na naslov sist@sist.si.

Program prevajanja in izdajanja standardov v slovenskem jeziku za leti 2021 in 2022 (.pdf 145 kB)

 

 

Program priprave izvirnih standardov SIST

Program dela SIST vsebuje projekte priprave slovenskih izvirnih standardov, ki so jih predlagali SIST tehnični odbori v svojih letnih programih dela. V skladu z Uredbo EU št. 1025/2012 Evropskega parlamenta o evropski standardizaciji SIST na spletu objavlja plan dela priprave izvirnih dokumentov in ga bo ob polletju ustrezno dopolnil.

Program priprave izvirnih SIST standardov za leto 2021 ( .xls 39 kB )

 

Program dela standardizacije za leto 2021

 

Iskanje novih projektov v mednarodni in evropski standardizaciji

 

Informacije so namenjene strokovni javnosti in vsem, ki pri svojem delu potrebujejo informacijo o novih področjih dela stadnardizacije v IEC, ISO, CEN, CENELEC in ETSI.

Navodilo za iskanje informacij o novih standardizacijskih dokumentih.(.pdf 3,4 MB)

 

Seznam novih pobud za delo v mednarodni in evropski standardizaciji

Mednarodne in evropske organizacije za standardizacijo vsak mesec objavijo nove pobude za delo in vabijo strokovnjake k sodelovanju.

 

Nove pobude za delo IEC

maj IEC 2021-05 (.pdf, 411 kB)

april IEC 2021-05 (.pdf, 426 kB)

marec IEC 2021-03 (.pdf, 420 kB)

februar IEC 2021-02 (.pdf, 522 kB)

januar IEC 2021-01 (.pdf, 476 kB)

december IEC 2020-12 (.pdf, 476 kB)

 

Nove pobude za delo CENELEC

maj CENELEC 2021-05 (.pdf, 263 kB)

april CENELEC 2021-05 (.pdf, 271 kB)

marec CENELEC 2021-03 (.pdf,257 kB)

februar CENELEC 2021-02 (.pdf, 282 kB)

januar CENELEC 2021-01 (.pdf, 351 kB)

december CENELEC 2020-12 (.pdf, 351 kB)

 

Nove pobude za delo ETSI

maj ETSI 2021-05 (.pdf, 269 kB)

april ETSI 2020-10 (.pdf, 323 kB)

marec ETSI 2021-03 (.pdf,671 kB)

februar ETSI 2021-02(.pdf, 273 kB)

januar ETSI 2021-01 (.pdf, 639 kB)

december ETSI 2020-12 (.pdf, 639 kB)

 

Nove pobude za delo CEN

junij CEN 2021-06 (.pdf, 63 kB)

maj CEN 2021-05 (.pdf, 49 kB)

april CEN 2021-04 (.pdf, 277 kB)

marec CEN 2021-03 (.pdf, 54 kB)

februar CEN 2021-02 (.pdf, 279 kB)

januar CEN 2021-01 (.pdf, 61 kB)

 

Nove pobude za delo ISO

junij ISO 2021-06 (.pdf, 101 kB)

maj ISO 2021-05(.pdf, 39 kB)

april ISO 2021-04 (.pdf, 34 kB)

marec ISO 2021-03 (.pdf, 35 kB)

februar ISO 2021-02 (.pdf, 406 kB)

januar ISO 2021-01 (.pdf, 26 kB)