Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Končno poročilo Evropskega komiteja za standardizacijo

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

Končno poročilo Evropskega komiteja za standardizacijo, izdano oktobra 2023, predstavlja prvo izdajo Raziskave Evropskega komiteja za standardizacijo (ESPS).

To je pomembna priložnost za več kot 100.000 evropskih strokovnjakov za standardizacijo, da bolje razumejo potrebe po inovacijah in standardizaciji v industriji. Namen raziskave je bil prepoznati povpraševanje industrije po standardih kot možnih rezultatih projektov raziskav in inovacij (R & I) ter oceniti, kako bi se lahko ti aspekti vključili v okvirne programe EU za R & I. Poudarja se tudi pomen standardizacije kot kanala za ovrednotenje znanja.

Raziskava je pokazala, da so politične pobude in lastne raziskave najpomembnejši viri za razvoj standardov, pri čemer je raziskovalni vložek ključen za merilne, preskusne, kakovostne in okoljske standarde. Glavna prednost raziskav kot vložka za standardizacijo je dostop do znanstvenih vsebin in spremljanje znanstvenega napredka. Priporočila iz poročila so namenjena industriji, visokošolskim ustanovam, javnim raziskovalnim organizacijam, organizacijam za razvoj standardov, organizacijam za financiranje raziskav ter drugim področjem politike inovacij.

Končno poročilo prinaša zanimive vpoglede in je sedaj na voljo v angleškem jeziku.

 

 


Morda vas zanima