Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Prevod standarda SIST EN 300 440 V2.2.1:2018

Januarja 2024 je bil izdan prevod standarda SIST EN 300 440 V2.2.1:2018, Naprave kratkega dosega (SRD) – Radijska oprema, ki se uporablja v frekvenčnem območju od 1 GHz do 40 GHz – Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra. Standard je razvil Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde (ETSI), prevod pa je pregledal, potrdil in izdal tehnični odbor SIST/TC MOC.
Standard je namenjen opisu tehničnih zahtev in postopkov preskušanja skladnosti za oprostitev potrebnosti radijskega dovoljenja za naprave kratkega dosega (SRD), namenjene za uporabo v radiofrekvenčnih pasovih v območju od 1 GHz do 40 GHz. Naprave kratkega dosega so radijske naprave, ki na splošno ponujajo nizko tveganje za motnje drugih radijskih storitev zaradi svoje nizke oddajne moči in s tem njihovega dosega.
Standard določa tehnične karakteristike in merilne metode za naslednje vrste opreme:
1) nespecifične naprave kratkega dosega, vključno z alarmi, telekomando, telemetrijo, prenos podatkov na splošno itd.,
2) naprave za radiofrekvenčno identifikacijo (RFID),
3) naprave za radiodeterminacijo, vključno z aplikacijami za detekcijo, gibanje in opozarjanje.
Te vrste radijske opreme so sposobne obratovati znotraj dovoljenih frekvenčnih pasov v frekvenčnem območju od 1 GHz do 40 GHz:
1) bodisi z radiofrekvenčnim (RF) izhodnim priključkom in namensko anteno ali z vgrajeno anteno,
2) z vsemi vrstami modulacije,
3) z govorom ali brez govora.
Oprema, ki jo obravnava ta standard, lahko obratuje na posebni frekvenci ali pa se nastavlja na več kanalov in deluje na več različnih frekvencah.

Mateja Korošec
tehnična sekretarka SIST/TC MOC


Morda vas zanima