Novi prevodi standardov


Ta mednarodni standard določa osnovne in dodatne (neobvezne) zahteve za varovalno obutev, namenjeno splošni uporabi.

Ta evropski standard velja za beton za konstrukcije, betonirane na mestu uporabe, za montažne konstrukcije ter za montažne konstrukcijske izdelke za stavbe in inženirske konstrukcije.

Ta evropski standard določa splošne zahteve in osnovne tehnične lastnosti ter mejne vrednosti za dimovodne naprave (vključno s povezovalnimi dimovodi in fazonskimi elementi), ki so namenjene odvajanju produktov zgorevanja iz kurilnih naprav v zunanjo atmosfero.