Novi prevodi standardov


Ta del evropskega standarda določa bistvene zahteve za opremo in zaščitne naprave za vodocevne kotle, kot je določeno v standardu EN 12952-1, kar zagotavlja varno delovanje kotla v dovoljenih mejah (tlak, temperatura itd.). ...

Ta del IEC 60204 se uporablja za električno, elektronsko in programirljivo elektronsko opremo in sisteme pri strojih, ki niso prenosni z roko med delom, vključno s skupino strojev, ki delujejo skupaj usklajeno. ...

Ta del IEC 61000 obravnava omejevanje napetostnih sprememb in flikerja, ki so injicirani v javni nizkonapetostni sistem napajanja.. ...

Ta del IEC 61000 obravnava omejevanje harmonskih tokov, ki so vrinjeni v javni sistem napajanja. Določa mejne vrednosti harmonskih komponent vhodnega toka, ki jih lahko proizvede oprema, preskušena pod določenimi pogoji. ...

Nabor standardov za oceno EPB v svojih izhodnih podatkih ustvarja veliko število skupnih in delnih kazalnikov EPB, ki jih je mogoče uporabiti za različne namene...

Ta dokument opisuje razmerje med kazalniki EPB, zahtevami EPB in stopnjami EPB ter obravnava pomembnost projektno specifičnih prilagojenih vrednosti ...