Novi prevodi standardov


Standard SIST ISO 24394:2020 določa zahteve za usposobljenost varilcev in operaterjev varjenja za talilno varjenje kovinskih materialov v aeronavtiki.

Standard SIST EN 4179:2017 določa minimalne zahteve za usposobljenost in certificiranje osebja, ki izvaja neporušitvene preiskave (NDT), neporušitveno pregledovanje (NDI) ali neporušitveno vrednotenje (NDE) v letalski in vesoljski proizvodnji, servisu, vzdrževanju in obnovi.

Standard SIST EN ISO/IEC 17000:2020 določa splošne izraze in definicije, povezane z ugotavljanjem skladnosti (vključno z akreditacijo organov za ugotavljanje skladnosti) in uporabo ugotavljanja skladnosti za pospeševanje trgovine.

Zahteve, ki jih vsebuje ta dokument, proizvajalcem zagotavljajo okvir, znotraj katerega so sistematično uporabljene izkušnje, vpogled in presoja za obvladovanje tveganj, povezanih z uporabo medicinskih pripomočkov.

Velja za nizkonapetostne in posebno nizkonapetostne napeljave, ki vsebujejo generatorje, namenjene za neprekinjeno ali občasno dobavo in za celotno ali del napeljave.

V mesecu novembru 2021 smo v slovenskem jeziku izdali dodatek SIST HD 60364-5-54:2011/A11:2017.