Novi prevodi standardov


Svetlobnotehnični razred je opredeljen kot nabor fotometričnih zahtev, ki ustrezajo vidnim potrebam določenih udeležencev v prometu na določenih vrstah cestišč in okolij. Te potrebe se lahko spreminjajo v različnih nočnih obdobjih in tudi v različnih letnih časih, zato se lahko tudi priporočila za zahtevane lastnosti razsvetljave v različnih obdobjih razlikujejo. . ...

Ta dokument določa zahteve in osnovne tehnične lastnosti za dimovodne naprave, dimovodne tuljave, povezovalne dimovode, sestavne dele in opremo, ki se uporabljajo za odvajanje produktov zgorevanja iz zgorevalnih naprav v ozračje. ...

Ta dokument določa zahteve in osnovne tehnične lastnosti za dimovodne naprave, dimovodne tuljave, povezovalne dimovode, sestavne dele in opremo, ki se uporabljajo za odvajanje produktov zgorevanja iz zgorevalnih naprav v ozračje. ...

Tehnično poročilo SIST-TP IEC/TR 61000-3-6:2016 obravnava dodeljevanje zmogljivosti sistema, da absorbira motnje.

Tehnično poročilo SIST-TP CEN/TR 13201-1:2015 določa svetlobnotehnične razrede, podane v EN 13201-2, in podaja smernice za izbiro najustreznejšega svetlobnotehničnega razreda za dano situacijo.

Živila lahko kupujemo po vsem svetu, vendar – ali so vsa živila varna? Za zagotavljanje kakovostne in varne prehrane potrebujemo zanesljiva orodja in metode za oceno živil, ki jih užijemo – temu so namenjeni standardi. . ...