Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Vodniki za nadzemne vode – Žice iz zlitine aluminij-magnezij-silicij, SIST EN 50183:2000 (prevod v slovenščino)

SIST EN 50183:2000, Vodniki za nadzemne vode – Žice iz zlitine aluminij-magnezij-silicij

Ta standard se uporablja za toplotno obdelane žice iz zlitine aluminija, magnezija in silicija za izdelavo opletenih vodnikov za nadzemni prenos električne energije. Določa mehanske in električne lastnosti žic s premerom od 1,50 mm do 5,00 mm.

Tipi so označeni od AL2 do AL7.

Kupec in proizvajalec se lahko dogovorita o dodatnih lastnostih.