Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Osebna varovalna oprema - Varovalna obutev (ISO 20346:2021), SIST EN ISO 20346:2022 (prevod v slovenščino)

SIST EN ISO 20346:2022, Osebna varovalna oprema - Varovalna obutev (ISO 20346:2021)

Ta dokument določa osnovne in dodatne (neobvezne) zahteve za varovalno obutev, namenjeno splošni uporabi. Zajema na primer mehanska tveganja, odpornost proti zdrsu, toplotna tveganja in ergonomski odziv. Zajema na primer mehanska tveganja, odpornost proti zdrsu, toplotna tveganja in ergonomski odziv. Določa tudi zahteve za varovalno obutev, opremljeno s prilagojenimi vrhnjimi vložki, prilagojeno varovalno obutev ali individualno izdelano prilagojeno varovalno obutev. Ta standard ne zajema lastnosti dobre vidnosti zaradi interakcije z oblačili (npr. hlače pokrivajo obutev) in razmer na delovnem mestu (npr. umazanija, blato).

Posebna tveganja so obravnavana v dopolnilnih standardih, povezanih s poklici (npr. obutev za gasilce, elektroizolacijska obutev, zaščita pred poškodbami z verižno žago, zaščita pred kemikalijami in obrizgom staljene kovine, zaščita za motoriste).