Elektroenergetski, krmilni in komunikacijski kabli, SIST EN 50575:2014 (prevod v slovenščino)

SIST EN 50575:2014 in SIST EN 50575:2014/A1:2016, Elektroenergetski, krmilni in komunikacijski kabli - Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

Ta evropski standard določa zahteve za lastnost odziv na ogenj ter metode preskušanja in ocenjevanja električnih kablov, ki se uporabljajo za oskrbo z električno energijo ter za krmiljenje in komunikacijo ter so namenjeni za uporabo za gradbena dela in za katere veljajo zahteve za lastnost odziv na ogenj.

Kabli, zajeti v tem standardu, so namenjeni uporabi za oskrbo z električno energijo ter za komunikacije v stavbah in drugih gradbenih objektih z namenom omejevanja nastanka in širjenja požara in dima.

Ta standard ne zajema kablov, namenjenih za oskrbo z električno energijo, za komunikacije ter odkrivanje in javljanje požara v stavbah in drugih gradbenih objektih, kjer je treba zagotoviti neprekinjeno oskrbo z električno energijo in/ali s signalom varnostnih naprav, kot so alarmni sistemi, sistemi za usmerjanje oseb in za gašenje požara.

OPOMBA: Ta evropski standard ne nadomešča električnih, mehanskih in okoljskih zahtev, ki so bistvene za dokazovanje skladnosti z drugimi veljavnimi standardi/specifikacijami za kable.

Ta evropski standard zajema:

– elektroenergetske kable – izolirane vodnike in kable za uporabo npr. pri oskrbi z električno energijo,

– krmilne in komunikacijske kable – žice, simetrične kable in koaksialne kable s kovinskimi vodniki za uporabo v npr. telekomunikacijski opremi, opremi za prenos podatkov, radiofrekvenčni opremi, opremi za videokomunikacijo in signalizacijo ter krmilnike,

– optične kable – za uporabo v npr. telekomunikacijski opremi, opremi za prenos podatkov, radiofrekvenčni opremi, opremi za videokomunikacijo in signalizacijo ter krmilnike.