Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Veličine in enote - 1. del: Splošno (ISO 80000-1:2022), SIST EN ISO 80000-1:2023 (prevod v slovenščino)

SIST EN ISO 80000-1:2023, Veličine in enote - 1. del: Splošno (ISO 80000-1:2022)

Ta dokument podaja splošne informacije in definicije, ki se nanašajo na veličine, sisteme veličin, enote, simbole veličin in enot ter na koherentne (soodvisne) sisteme enot, zlasti mednarodni sistem veličin (ISQ).

Načela, opisana v tem dokumentu, so namenjena za splošno uporabo na različnih področjih naravoslovja in tehnike ter kot uvod v druge dele tega mednarodnega standarda.

Skupina standardov ISO/IEC 80000 zaenkrat še ne zajema vrstilnih veličin in nazivnih lastnosti.