Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Osebna varovalna oprema - Zaščitna obutev (ISO 20345:2021), SIST EN ISO 20345:2022 (prevod v slovenščino)

SIST EN ISO 20345:2022, Osebna varovalna oprema - Zaščitna obutev (ISO 20345:2021)

Ta dokument določa osnovne in dodatne (neobvezne) zahteve za zaščitno obutev, namenjeno splošni uporabi. Zajema na primer mehanska tveganja, odpornost proti zdrsu, toplotna tveganja in ergonomski odziv. Določa tudi zahteve za zaščitno obutev, opremljeno s prilagojenimi vrhnjimi vložki, prilagojeno zaščitno obutev ali individualno izdelano prilagojeno zaščitno obutev. Ta standard ne zajema lastnosti dobre vidnosti zaradi interakcije z oblačili (npr. hlače pokrivajo obutev) in razmer na delovnem mestu (npr. umazanija, blato).

Posebna tveganja so obravnavana v dopolnilnih standardih, povezanih s poklici (npr. obutev za gasilce, elektroizolacijska obutev, zaščita pred poškodbami z verižno žago, zaščita pred kemikalijami in obrizgom staljene kovine, zaščita za motoriste).