Novi prevodi standardov


Namen standarda SIST EN 50386:2010 je opredeliti zahteve in dimenzije skoznjikov za napetosti do 1 000 V in naznačene toke od 250 A do 5 000 A za transformatorje, polnjene z izolacijsko tekočino.

SIST EN ISO 80000-4:2019 podaja imena, simbole, definicije in enote za veličine s področja mehanike. Kadar je primerno, so navedeni tudi pretvorniki (pretvorni dejavniki).

Slovenski standard SIST EN 50341-2-21:2023 je pripravil tehnični odbor SIST/TC NVV Nadzemni vodi in vodniki.

V tem delu IEV, ki se nanaša na radiokomunikacije, so izrazi in definicije podani v slovenščini; poleg tega so dodani izrazi v angleščini, francoščini in nemščini.

Standard SIST ISO 21542:2022 podaja bistvene zahteve in potrebna priporočila za uresničitev varnega, vključujočega, starosti prijaznega in trajnostnega grajenega okolja, ki je dostopno in uporabno za vse. Dokument opisuje, kako naj bo stavba projektirana, zgrajena, upravljana in vzdrževana, da se osebam omogočijo: dostop in vstop v stavbo, uporaba prostorov in opreme, storitve in informacijska omrežja stavbe, izhod iz stavbe v običajnih razmerah ter evakuacija iz stavbe v sili.