Novi prevodi standardov


Standard SIST HD 60364-4-41:2017 določa bistvene zahteve za zaščito ljudi in živali pred električnim udarom, vključno z osnovno zaščito (zaščito pred neposrednim dotikom) in zaščito ob okvari (zaščito pri posrednem dotiku). Obravnava tudi uporabo in usklajevanje teh zahtev glede na zunanje vplive. Podane so tudi zahteve za uporabo dodatne zaščite v določenih primerih.

Standard SIST EN 13306:2018 določa splošne izraze in definicije za tehnična, upravna in vodstvena področja vzdrževanja. Ne zajema izrazov, ki se uporabljajo samo za vzdrževanje programske opreme.

Standard SIST EN 1177:2018+AC:2019 temelji na varnostnih načelih iz standarda EN 1176-1 za opremo otroških igrišč in podaja metodo za ocenjevanje zmožnosti ublažitve udarca za podloge, namenjene za uporabo v območju udarca, kot je opredeljeno v standardu EN 1176-1. Namen tega standarda (EN 1177) je zmanjšati posledice izpostavljenosti tveganjem, ki so zaželena za razvoj otrok v skladu z načeli iz standarda EN 1176-1.

Standard SIST IEC 60076-8:2001 se nanaša na močnostne transformatorje, ki so v skladu s publikacijami IEC 60076.

Standard SIST EN 50561-3:2016 določa mejne vrednosti in metode merjenja karakteristik radijskih motenj za hišne komunikacijske aparate, ki uporabljajo nizkonapetostno električno inštalacijo kot prenosni medij.

Standard SIST EN IEC 61000-6-1:2019 obravnava zahteve za elektromagnetno odpornost, se uporablja za električno in elektronsko opremo, namenjeno za uporabo na stanovanjskih, poslovnih, javnih in manj zahtevnih industrijskih lokacijah. Obravnavane so zahteve za odpornost v frekvenčnem območju 0 Hz do 400 GHz. Pri frekvencah, za katere zahteve niso podane, preskusi niso potrebni.