Novi prevodi standardov


Ta dokument določa računski model za ocenjevanje zvočne izolirnosti ali razlike ravni zvočnega tlaka fasade ali druge zunanje površine stavbe. ...

Posebne zahteve, kot so določene v tem delu HD 60364, so uporabne za izmenične in enosmerne inštalacije premičnih ali prenosnih enot. ...

Ta standard določa minimalne zahteve za povezave in komunikacije v socialnem alarmnem sistemu.

Ta standard določa minimalne zahteve za socialni alarmni sistem. ...

Dokument določa računske modele, oblikovane za ocenjevanje izolirnosti pred udarnim zvokom med prostori v stavbah, pri katerih se uporabljajo predvsem izmerjene vrednosti, značilne za direktni in indirektni stranski prenos zvoka preko gradbenih elementov, ki so vključeni pri prenosu zvoka, ter teoretično izpeljane metode širjenja zvoka po gradbenih elementih. ...

Dokument podaja računske modele, oblikovane za ocenjevanje izolirnosti pred zvokom v zraku med mejnimi prostori, pri katerih se uporabljajo predvsem izmerjene vrednosti, ...