Novi prevodi standardov


Ta del IEC 61000 obravnava prevajane motnje v frekvenčnem območju od 0 kHz do 9 kHz. Podaja numerične ravni združljivosti za industrijske in nejavne elektroenergetske razdelilne sisteme z nazivnimi napetostmi do 35 kV in nazivno frekvenco 50 Hz ali 60 Hz. ...

Ta del standarda EN 61643 se uporablja za naprave za prenapetostno zaščito pred neposrednimi in posrednimi učinki strele ali drugih prehodnih prenapetosti. ...

Ta dokument določa zahteve za vzpostavljanje, izvajanje, vzdrževanje in izboljševanje sistema upravljanja z energijo. Predvideni rezultat je omogočiti organizaciji sistematičen pristop k nenehnemu izboljševanju energetske učinkovitosti in sistema upravljanja z energijo. ...

Ta dokument določa računski model za ocenjevanje ravni zvočne moči, ki jo seva fasada stavbe zaradi zvoka v zraku, nastalega znotraj te stavbe, predvsem z merjenjem ravni zvočnega tlaka znotraj stavbe in ...

Ta del IEC 61010 podaja splošne varnostne zahteve za naslednje vrste električne opreme in njihove pribore, kjerkoli so namenjeni, da bodo uporabljeni. ...

Ta dokument določa računski model za ocenjevanje zvočne izolirnosti ali razlike ravni zvočnega tlaka fasade ali druge zunanje površine stavbe. ...