Novi prevodi standardov


Standard SIST EN 61466-2:2000 se uporablja za kompozitne izolatorske nize s specificirano mehansko obtežbo (Specified Mechanical Load – SML) 40 kN in 70 kN za nadzemne distribucijske vode za izmenični tok z nazivno napetostjo nad 1 000 V in frekvenco, ki ni višja od 100 Hz.

Standard SIST EN 15628:2014 določa kvalifikacijo osebja glede na naloge, ki jih je treba izvajati v okviru vzdrževanja objektov, infrastrukture in proizvodnih sistemov.

SIST HD 60364-5-534:2016 podaja zahteve za postavitev in izbiro naprav za prenapetostno zaščito v inštalacijah stavb za doseganje omejitve začasne prenapetosti atmosferskega izvora, ki jih prenaša distribucijski sistem, in zaščito pred stikalno prenapetostjo, ki jo povzroči oprema v inštalaciji. Izbira in postavitev naprav za prenapetostno zaščito je potrebna tudi za zaščito pred neposrednimi udari strele ali udari strele v bližini stavb.

Standard SIST HD 60364-4-41:2017 določa bistvene zahteve za zaščito ljudi in živali pred električnim udarom, vključno z osnovno zaščito (zaščito pred neposrednim dotikom) in zaščito ob okvari (zaščito pri posrednem dotiku). Obravnava tudi uporabo in usklajevanje teh zahtev glede na zunanje vplive. Podane so tudi zahteve za uporabo dodatne zaščite v določenih primerih.

Standard SIST EN 13306:2018 določa splošne izraze in definicije za tehnična, upravna in vodstvena področja vzdrževanja. Ne zajema izrazov, ki se uporabljajo samo za vzdrževanje programske opreme.

Standard SIST EN 1177:2018+AC:2019 temelji na varnostnih načelih iz standarda EN 1176-1 za opremo otroških igrišč in podaja metodo za ocenjevanje zmožnosti ublažitve udarca za podloge, namenjene za uporabo v območju udarca, kot je opredeljeno v standardu EN 1176-1. Namen tega standarda (EN 1177) je zmanjšati posledice izpostavljenosti tveganjem, ki so zaželena za razvoj otrok v skladu z načeli iz standarda EN 1176-1.