Skoznjiki za napetosti do 1 kV in tokove od 250 A do 5 kA za transformatorje, SIST EN 50386:2010 (prevod v slovenščino)

SIST EN 50386:2010 in SIST EN 50386:2010/A1:2013, Skoznjiki za napetosti do 1 kV in tokove od 250 A do 5 kA za transformatorje, polnjene s tekočino

Ta evropski standard velja za keramične izolirane skoznjike za naznačene napetosti do 1 000 V, naznačene toke od 250 A do 5 000 A in frekvence od 15 Hz do 60 Hz za transformatorje, napolnjene z izolacijsko tekočino.