Splošne zahteve in smernice za oskrbovalcem prijazne organizacije, SIST ISO 25551:2022 (prevod v slovenščino)

SIST ISO 25551:2022, Starajoča se družba - Splošne zahteve in smernice za oskrbovalcem prijazne organizacije

Ta dokument določa zahteve in podaja smernice za organizacijski program za oskrbovalce, ki skrbijo za:

‒             odrasle oskrbovance (npr. odrasle s kognitivnimi, senzoričnimi, telesnimi in nevidnimi oviranostmi, odrasle s kroničnimi ali epizodnimi boleznimi ter starejše odvisne osebe),

‒             dolgotrajne otroške oskrbovance (npr. zaradi kronične bolezni ali trajne kognitivne, senzorične ali fizične prizadetosti ali poškodbe).

Ta dokument se uporablja za vse organizacije ne glede na njihovo velikost, sektor ali okolje (tj. mestno, podeželsko ali odročno).

Ta dokument je mogoče uporabljati v povezavi s sistemi vodenja organizacije, programi človeških virov in/ali programi pravičnosti, raznolikosti in vključevanja oziroma samostojno, če ni uradnega programa za delovno mesto oskrbovalca.