Naprave kratkega dosega (SRD), SIST EN 300 440 V2.2.1:2018 (prevod v slovenščino)

SIST EN 300 440 V2.2.1:2018, Naprave kratkega dosega (SRD) - Radijska oprema, ki se uporablja v frekvenčnem območju od 1 GHz do 40 GHz - Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra

Namen tega dokumenta je navesti zahteve za dokazovanje, da je za naprave SRD, ki naj bi se uporabljale v naslednjih vrstah opreme, mogoče domnevati skladnost z bistvenimi zahtevami člena 3.2 Direktive 2014/53/EU [i.1] pod pogoji iz dodatka A.

Ta dokument je namenjen opisu tehničnih zahtev in postopkov preskušanja skladnosti za oprostitev potrebnosti radijskega dovoljenja za naprave kratkega dosega (SRDs), namenjene uporabi v radiofrekvenčnih pasovih znotraj območja med 1 GHz in 40 GHz.

Oprema, ki jo obravnava ta dokument, lahko obratuje na posebni frekvenci ali pa se lahko nastavlja na več kanalov in deluje na več različnih frekvencah.

Ta dokument določa tehnične karakteristike in metode meritev za naslednje vrste opreme:
1) nespecifične naprave kratkega dosega, vključujoč alarme, telekomando, telemetrijo, prenos podatkov na splošno itd.,
2) naprave za radiofrekvenčno identifikacijo (RFID),
3) naprave za radiodeterminacijo, vključno z uporabo za detekcijo, gibanje in opozarjanje.

Te vrste radijske opreme so sposobne obratovati znotraj dovoljenih frekvenčnih pasov v frekvenčnem območju med 1 GHz in 40 GHz, kot je to opredeljeno v preglednici 1:
1) bodisi z radiofrekvenčnim (RF) izhodnim priključkom in namensko anteno ali z vgrajeno anteno,
2) z vsemi vrstami modulacije,
3) z govorom ali brez govora.