Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Novi prevodi standardov


Standard SIST ISO 55001:2014 določa zahteve za vzpostavitev, izvajanje, vzdrževanje in izboljševanje sistema vodenja za obvladovanje premoženja, imenovanega "sistem obvladovanja premoženja".

Standard SIST EN 301 549 V3.2.1:2021 določa zahteve za funkcijsko dostopnost izdelkov in storitev IKT, vključno z opisom preskusnih postopkov in metodologije vrednotenja za vsako zahtevo za dostopnost v obliki, ki bi se lahko uporabila pri javnem naročanju znotraj Evrope.

Standard SIST EN 50561-1:2014 določa meje in metode merjenja karakteristik radijskih motenj za aparate, ki se uporabljajo za hišne komunikacije in za prenosni medij uporabljajo nizkonapetostno električno inštalacijo.

Standard SIST EN 4179:2022 se uporablja za osebje, ki z metodami neporušitvenih preiskav preskuša in/ali odobrava materiale, izdelke, komponente, sklope in podsklope.

Dopolnilo SIST EN 61010-1:2010/A1:2019 ključuje znatne spremembe tretje izdaje in tudi številne druge spremembe.

Standard SIST EN 12952-12:2004 se uporablja za vse vodocevne kotle za proizvodnjo pare in/ali vroče vode