Aparati za komunikacije po elektroenergetskih vodih, SIST EN 50561-3:2016 (prevod v slovenščino)

SIST EN 50561-3:2016, Aparati za komunikacije po elektroenergetskih vodih pri nizkonapetostnih inštalacijah - Karakteristike radijskih motenj - Omejitve in merilne metode - 3. del: Aparati, ki delujejo nad 30 MHz

Ta del EN 50561 določa mejne vrednosti in metode merjenja karakteristik radijskih motenj za hišne komunikacijske aparate, ki uporabljajo nizkonapetostno električno inštalacijo kot prenosni medij. Ta del EN 50651 velja za opremo, ki za komuniciranje uporablja frekvence nad 30 MHz.

Navedeni so postopki za merjenje signalov, ki jih generira oprema, in določene so mejne vrednosti v frekvenčnem območju 9 kHz do 400 GHz. Pri frekvencah, kjer ni določenih mejnih vrednosti, merjenje ni zahtevano.

Zahteve za sevane emisije v tem standardu niso uporabljive za namenska oddajanja radijskega oddajnika, kot jih določa ITU, niti za neželena oddajanja v zvezi s temi namenskimi oddajanji.

OPOMBA: Zahteve, določene v tem standardu, učinkovito zamejujejo frekvence pod 87,5 MHz.