Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Novi prevodi standardov


Standard SIST EN 12953-10:2004 se uporablja za vse mnogovodne kotle za proizvodnjo pare in/ali vroče vode.

Standard SIST EN 50614:2020 določa zahteve za pripravo ponovne uporabe odpadne električne in elektronske opreme.

Standard SIST EN 16942:2016+A1:2021 določa usklajene identifikacijske oznake za tekoča in plinasta goriva na trgu.

Standard SIST EN 12927:2019 določa varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb.

Standard SIST ISO 55000:2017 podaja pregled obvladovanja premoženja in sistemov obvladovanja premoženja.

Standard SIST ISO 24394:2020 določa zahteve za usposobljenost varilcev in operaterjev varjenja za talilno varjenje kovinskih materialov v aeronavtiki.